Visām www.beracedog.lv/veikals pirktajām precēm ir ražotāja garantija - 24 mēneši.
Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir iespējams pajautāt interneta veikala BE RACEDOG klientu konsultantam.
Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos.
Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
  • pirkumu apliecinošu dokumentu (kvīts, pavadzīme, rēķins); 
  • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 

  • precei ir sērijas numuru bojājumi;
  • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
  • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
  • ja bojājums strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
  • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  • ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
  • garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

Par preces nogādāšanu noliktavā un izdevumu segšanu ir atbildīgs klients.
Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: sazināties pa tālruni: +371 25664539 vai e-pastu: [email protected], kur pircēju uzklausīs SIA "NO MANIS" darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.